[ PS3 / Xbox360 ] 北斗無双

看完影片,我的魂都被燃燒了!!!自北斗神拳 online 默默收掉之後,這真是一個意外啊!

收錄北斗神拳完整劇情、完整場景與所有拳法招式,讓玩家可以徹底扮演北斗傳人!看過場畫面猶如看過一次超細緻動畫啊!!無雙果然是北斗之魂!0325 發售,一起啊噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠!

這個網誌中的熱門文章

Gatsby 廣告中木村拓哉機械舞的背後

玩玩軟路由系統

Google Doodle : Pacman 小精靈